Правила прийому до закладу освіти

Прийом дітей до 1-го класу Мукачівської СШ №4 2024-2025 н.р.
здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”.
Для зарахування до нашого закладу Вам потрібно:
1.Ознайомитися з територію обслуговування СШ №4, за посиланням.
2.Провести електронну реєстрацію дитини до першого класу закладів освіти Мукачівської міської ТГ, за посиланням.
3.Отримати сповіщення про подальші дії щодо зарахування Вашої дитини до закладу освіти.
4.Заяву про зарахування дитини до навчального закладу одному з батьків необхідно особисто подати до закладу освіти до 31 травня.  Крім того, до 31 травня батьки можуть подати заяви про зарахування разом з копіями необхідних документами і до інших закладів освіти. Заяви можуть бути подані без обмеження їх кількості для зарахування на вільні місця.
5.До заяви про зарахування необхідно додати такі документи:
1) копію свідоцтва про народження дитини;
2) копію ідентифікаційного коду дитини;
3) довідку про місце реєстрації дитини або документ, що підтверджує місце проживання дитини (якщо воно відрізняється від місця реєстрації);
4) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.
У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.
6.Не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування дітей до першого класу. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.
Право на першочергове зарахування мають діти:
1) місце проживання, яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;
2) які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
3) діти працівників цього закладу освіти;
4) діти військовослужбовців(відповідно до ч.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).